25. februarja 2023, je v dvorani gostišča Vid, potekal 137. redni letni Občni zbor. Zbora so se poleg naših članov udeležili tudi predstavnik GZ Zgornje Savinjske doline, tov. Miro Brezovnik, poslanec v DZ, g. Jožef Jelen, župan občine Mozirje, g. Ivan Suhoveršnik, predstavnik medijev, g. Benjamin Kanjir predstavniki pobratenih gasilskih društev DVD Kumrovec in DVD Dubrava Zagreb iz sosednje Hrvaške ter predstavniki PGD Dobrovlje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Paška vas, Šmartno ob Paki in Letuš.

Po pozdravu predsednika ter minuti molka za v letu 2022 preminule člane je predsednik PGD Mozirje Sandi Rahten predlagal izvolitev delovnega predsedstva, ki je nato prevzelo vodenje občnega zbora.

Sledila so poročila, najprej poročilo predsednika, ki ga je podal Sandi Rahten. Sandi je skozi poročilo povzel delovanje društva v zadnjem letu ter se zahvalil članstvu in vsem odborom za delo, ki so ga opravili v zadnjem letu in mandatu od leta 2018 do 2023. Poročilo poveljnika je podal Jaka Steblovnik. Jaka je skozi poročilo povzel delovanje operative in zahvalil članstvu za podporo in vestno opravljanje operativnih nalog. Blagajniško poročilo je podal blagajnik Jaka Steblovnik, poročilo komisije za delo z članicami Danaja Ramšak, poročilo za delo z veterani je podal Milan Vajdl. O povzetkih zbora mladih, ki je potekal 10. 02., ter o delu komisije za delo z mladimi je poročal Jure Mikek. Sledilo je še poročilo nadzornega odbora, ki ga je podal predsednik nadzornega odbora, Roman Čretnik ml. in povedal, da društvo deluje v skladu s predpisi.

Sledila je razrešnica dosedanjemu vodstvu PGD Mozirje ter predstavitev kandidatov za organe PGD Mozirje za mandtno obdobje 2023-2028 kasneje pa tudi volitve organov.

Novo vodstvo PGD Mozirje lahko najdete na tej POVEZAVI

Novi predsednik PGD Mozirje, Luka Paulič je predstavil plan dela in finančni plan za leto 2023, novi/stari poveljnik PGD Mozirje, Jaka Steblovnik, pa plan operative za leto 2023.

Po vseh prebranih poročilih in volitvah, so nekaj besed občnemu zboru namenili tudi vsi povabljeni gostje, ki so povedali par spodbudnih besed za vse gasilce in se zahvalili za povabilo. Zahvalili so se prejšnjemu vodstvo za odlično sodelovanje, novemu pa zaželeli srečno vodenje v novem mandatu.

Sledila je podelitev priznanj, odlikovanj, napredovanj v višje čine ter podelitev potrdil in značk o opravljenih specialnostih.

Ob zaključkih občnega zbora, se je predsednik zahvalil vsem prisotnim ter vse povabil, da ostanejo in se poveselijo.

(vir: pgd-mozirje.si, mojaobcina.si)