Spoštovani,

vabimo vas na očiščevalno akcijo 2023, dne 18. 3. 2023 s pričetkom ob 8.00 uri.

Občina Nazarje bo naročila kontejnerje za odvoz odpadkov, ki bo predvidoma še isti dan v popoldanskem času. Kontejnerji bodo postavljeni do začetka akcije pred gasilskima domovoma v Nazarjah in Šmartnem ob Dreti, v Kokarjah bo postavljen na Lazah. Krajevne skupnosti se same organizirajo in predstavijo akcijo vsem zainteresiranim občanom, društvom,… ter v lastni režiji priskrbijo malico.

Kot običajno bo en kontejner postavljen pred Osnovno šolo Nazarje.

Vrečke za zbiranje odpadkov in določeno število rokavic bo priskrbela občinska uprava.

Krajevne skupnosti:

  • KS Nazarja – ga. Vanja Hofbauer, 051 366 135
  • KS Kokarje – ga. Andreja Zupan, 051 686 599
  • KS Šmartno ob Dreti – ga. Mojca Žlebnik, 041 604 075