Sedanji župan v tretjem mandatu Ivan Suhoveršnik, bo še četrtič kandidiral za mesto župana. Na volitvah ne bo imel protikandidata, temu pa bi lahko pripisali spoštovanje njegovega dosedanjega dela s strani sodelavcev, svetnikov, občank in občanov ter ostalih ljudi povezanih z občino.

Občani Mozirja bomo v občinski svet izvolili člane izmed 58 predlaganih kandidatov. Njihovi predlagatelji pa so SDS, SLS in LISTA PRIHODNOSTI (po 13 kandidatov), NSi-KD 10 in DeSUS 9 kandidatov.

Podobno stanje pri kandidatih za župana je tudi v dveh občinah, ki spadajo pod volilni okraj Mozirje; v Rečici ob Savinji je kot edini vložil kandidaturo Vincenc Jeraj (Andrej Flere in skupina volivcev – v nadaljevanju s.v.), pravtako bo v Lučah sedanji župan Ciril Rosc (Tomaž Robnik in s.v.) zgolj meril podporo občanov. Tudi za občino Solčava je volilna komisija prejela le eno kandidaturo, vendar je ni oddal sedanji župan Alojz Lipnik. Tokrat za mesto županje kandidira Katarina Prelesnik (Jasmina Štiftar in s.v.).

Drugačne razmere pa so v ostalih treh občinah, kjer bodo letošnje lokalne volitve bolj pestre. V boj za županski stolček je prijavljenih več kandidatov, največ v občini Gornji Grad in sicer štirje: aktualni župan Stanko Ogradi (Anton Bezovšek ml. in s.v.), Miran Ugovšek (Miran Ugovšek in s.v.), Anton Rifelj (Nikoleta Rifelj in s.v.) in Tomaž Čretnik (SMC).

Za župana občine Ljubno ob Savinji se potegujejo trije kandidati: Damijan Nerat (SDS), Paul Orešnik (Klara Orešnik in s.v.) in sedanji župan Franjo Naraločnik (Greta Naraločnik in s.v.).

V občini Nazarje bo poleg sedanje županje Majde Podkrižnik (Irena Vačovnik in s.v.) potegoval za glasove volivcev tudi Matej Pečovnik (Sandi Grudnik in skupina volivcev).

Skupno gledano je v Zgornji Savinjski dolini (Volilni okraj Mozirje) največ kandidatov predlagala SDS (35), sledijo pa jim SLS (32), DeSUS (19), NSi-KD (18), SMC (11) in SD (2). Izmed 189 kandidatov za svetnike je 72 nestrankarskih.

 

Dodaj odgovor