Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) – Turistično območje Gozdna šola – vzhodni del

V okviru načrtovanja OPPN Občine Mozirje, se načrtuje ureditev vzhodnega dela gozdne šole z vsemi pripadajočimi objekti ter in podporno infrastrukturo.
Več o tem projektu si lahko preberete na spletni strani Občine Mozirje.

 

Dodaj odgovor