• naziv častnega občana Občine Mozirje,

  • nagrada Občine Mozirje,

  • zlata plaketa z priznanjem.

Predloge za podelitev priznanja pošljite v zaprtih kuvertah na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje – RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV  OBČINSKIH PRIZNANJ – NE ODPIRAJ, do vključno 4.3.2022.

 

PRENESI RAZPIS

Dodaj odgovor